Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

  • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.

  • Thesis


  • Authors : Trần Đức Kiên;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Đỗ Sanh (2013)

  • Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.

  • Thesis


  • Authors : Lê Hoàng Ngọc Ân;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

  • Giới thiệu về robot công nghiệp, robot hàn, robot hàn ống dẫn dầu khí. Phân tích chuyển động của robot hàn ống dẫn dầu khí PWR. Thiết kế hệ thống dẫn động cho robot hàn ống dẫn dầu khí PWR.