Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hoa;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2011)

 • Trình bày khái quát về hệ điều khiển Fanuc dùng cho máy CNC. Tổng quan về trung tâm CNC Brideport TC-1. Nghiên cứu lập trình marco trên trung tâm CNC Brideport TC-1. Lập trình Marco gia công logo trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Lê Tuân;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2010)

 • Trình bày tổng quan về đo lường áp suất. Phương pháp xác định độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn áp kế PISTON. Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát tới độ chính xác của áp kế PISTON. Đánh giả khả năng đo của chuẩn chính áp kế PISTON RUSKA 2492. Đưa ra kết luận và đề xuất.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Đăng;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2005)

 • Trình bày tổng quan về xe đạp điện, phần mềm và hệ thống đo khảo sát tốc độ và qua tốc độ động cơ xe đạp điện. Số liệu thí nghiệm về khảo sát khả năng khởi động của động cơ xe đạp điện. Tính toán, thiết kế bộ li hợp đe cải tiến tính năng khởi động của xe đạp điện

 • Thesis


 • Authors : Boua La Bath;  Advisor : Nguyễn Doãn Ý (2007)

 • Cơ sở lý thuyết về ma sát. Trình bày ma sát ngoài, chất lượng bề mặt, tiếp xúc của bề mặt, phân loại các dạng ma sát, bản chất, các định luật. Máy đo ma sát kiểu khung quay, mục đích, yêu cầu thiết kế, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy...Ghép nối máy tính và kết quả thực nghiệm.