Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Mai Nam;  Advisor : Lưu Văn Tuấn (2016)

  • Tổng quan về giao thông đường bộ Việt Nam, về an toàn chuyển động và tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phanh. Động lực học theo phương dọc. Cơ sở lý thuyết điều khiển lực phanh. Thiết kế bộ điều hòa lực phanh.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Dũng;  Advisor : Hồ Hữu Hải (2017)

  • Tổng quan ngành lâm nghiệp Việt Nam trong những năm qua. Giới thiệu truyền động thủy lực. Các phần tử của hệ thống thủy lực. Lựa chọn các phần tử thủy lực cho hệ thống thủy lực máy thu hoạch gỗ và phương pháp tính toán các thông số cơ bản. Mô hình mô phỏng hệ thống và kết quả mô phỏng.