Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Quỳnh;  Advisor : Võ Văn Hường (2007)

 • Trình bày tổng quan về đề tài. Mô hình bánh xe đàn hồi. Lập mô hình nghiên cứu hiệu quả phanh. Khảo sát một số thông số ảnh hưởng đến quán trình phanh.

 • Thesis


 • Authors : Lưu Trọng Nghĩa;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2016)

 • Tổng quan khái quát về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, giới thiệu hệ thống kiểm định trong và ngoài nước, quy định về bảo dưỡng sửa chữa ô tô của pháp luật Việt Nam. Cơ sở đề xuất tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, giới thiệu tiêu chuẩn bảo dưỡng một số hãng xe tại Việt Nam. Đề xuất tiêu chuẩn bảo dưỡng&#x...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Mẫn;  Advisor : Trần Thanh Tùng (2017)

 • Tổng quan về ô tô, khung vỏ xe ô tô. Công nghệ khung vỏ ô tô và kiểm bền. Tính toán thiết kế và kiểm bền.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Nam;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2013)

 • rình bày khái niệm về hệ thống phanh tái tạo. Phân tích các chế độ hoạt động khác nhau của hệ thống phanh tái tạo. Thiết lập mô hình tính toán điều khiển mô - men phanh của động cơ điện trong hệ thống truyền lực HYBRID.