Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Mai Nam;  Advisor : Lưu Văn Tuấn (2016)

  • Tổng quan về giao thông đường bộ Việt Nam, về an toàn chuyển động và tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phanh. Động lực học theo phương dọc. Cơ sở lý thuyết điều khiển lực phanh. Thiết kế bộ điều hòa lực phanh.

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Tuấn Anh;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

  • Tổng quan về tính gia công của vật liệu. Phương pháp xác lập biểu đồ và ma trận xác định các đặc tính gia công được của vật liệu. Nghiên cứu áp dụng phương pháp ma trận đồ thị để xác định tính gia công vật liệu cho một số nguyên công.

  • Thesis


  • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

  • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.