Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Tạ Hữu Toàn;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Tổng quan về bánh răng côn xoắn. Giải mã công nghệ và thiết kế bộ bánh răng côn xoắn từ bánh răng nguyên mẫu. Gia công bộ bánh răng côn xoắn trên máy phay CNC. Kiểm tra và đánh giá sản phẩm

 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Cường;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Sơ lược các phương pháp gia công không truyền thống, phương pháp gia công bằng tia lửa điện, nâng cao chất lượng bề mặt bằng phương pháp EDM. Giới thiệu phương pháp Taguchi, xây dựng ma trận thí nghiệm tỏng PMEDM sử dụng bột titan, phân tích sự thay đổi. Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến nhấp nhô bề mặt.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Trọng;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan gia công bằng tia lửa điện. Gia công bằng tia lửa điện với dung dịch điện môi có trộn bột. Cơ sở lý thuyết về khuôn mẫu, thiết kế khuôn gia công. Xây dựng hệ thống thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của bột tungsten carbide khi gia công chi tiết khuôn mẫu (thép SKD61). Khảo sát chất lượng bề mặt sau gia công bằng EDM và PMEDM

 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Tiến;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2016)

 • Tổng quan về bơm thủy lực thể tích bánh răng ăn khớp trong biên dạng xyclôít. Thiết kế biên dạng bánh răng hypôxyclôít ăn khớp trong của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Ảnh hưởng của các thông số hình học đến lưu lượng của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Chế tạo và kiểm chứng bằng thực nghiệm.