Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Hoà;  Advisor : Phan Văn Đồng (2009)

 • Tổng quát về lịch sử phát triển và hướng nghiên cứu về bề mặt xoắn vít, ứng dụng của bề mặt xoắn vít. Các phương pháp công nghệ tạo hình bề mặt xoắn vít: tiện, cán, phay, mài, cà răng. Hình học các bề mặt xoắn vít - mố phỏng. Thiết kế bề mặt nguyên dụng cụ tạo hình, xác định bề mặt xoắn vít me bi phay mài bằng dao xuyến đĩa tiết diện tròn.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lục;  Advisor : Nguyễn Nhật Thăng (2009)

 • Khái niệm, yếu tố ảnh hưởng về đường cong giới hạn, các dạng co thắt của vật liệu. Mô hình của CRM, bài toán dập phẳng, so sánh giữa mô hình dẻo 3G với mô hình dẻo trước đó. Nêu đường cong biến dạng giới hạn xác định bằng thực nghiệm. Xây dựng đường cong ứng suất giới hạn theo lý thuyết dảo 3G+Hill, lý thuyết dẻo Hill + Hollomon, thuật toán và chương trình tính cho mô hình 3G+Hill. So ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Khắc Trai (2009)

 • Theo dõi về sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới. Kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thọ;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2009)

 • Tổng quan về mô hình máy đàn hồi vận hành theo chu trình. Phân tích động - hình học của các cơ cấu Cam phẳng. Tuyến tính hoá phương trình vi phân chuyển động và nghiệm tuần hoàn, tính toán điều kiện ổn định bằng phương pháp số, phương pháp số tìm nghiệm tuần, giải hệ phương trình vi phân thường. Tính toán động học của mô hình máy cứng, dao động tuần hoàn của dao cắt.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Hùng;  Advisor : Lê Minh Quý (2009)

 • Ứng xử cơ học của vật liệu đàn hồi tuyến tính, đàn -dẻo, dẻo lý tưởng, biến dạng dẻo cứng. Tiếp xúc đàn hồi, đàn - dẻo các phương pháp thử vết lõm. Cơ sở lý thuyết và mô hình phần tử hữu hạn. Quan hệ của đường cong lực - chuyển vị của vết lõm đơn, các quan hệ phụ thuộc. Kết quả phân tích thuận, ngược, độ nhạy.