Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Đăng;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2005)

 • Trình bày tổng quan về xe đạp điện, phần mềm và hệ thống đo khảo sát tốc độ và qua tốc độ động cơ xe đạp điện. Số liệu thí nghiệm về khảo sát khả năng khởi động của động cơ xe đạp điện. Tính toán, thiết kế bộ li hợp đe cải tiến tính năng khởi động của xe đạp điện

 • Thesis


 • Authors : Boua La Bath;  Advisor : Nguyễn Doãn Ý (2007)

 • Cơ sở lý thuyết về ma sát. Trình bày ma sát ngoài, chất lượng bề mặt, tiếp xúc của bề mặt, phân loại các dạng ma sát, bản chất, các định luật. Máy đo ma sát kiểu khung quay, mục đích, yêu cầu thiết kế, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy...Ghép nối máy tính và kết quả thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Mạnh Hiến;  Advisor : Nguyễn Xuân Toàn (2004)

 • Trình bày tổng quan về robot, cơ sở tính toán động học robot, cơ sở tính toán động lực học robot, quỹ đạo trong chuyển động của robot, giải bài toán động học, động lực học cho robot nối tiếp 6 bậc tự do kuka KR 6/2 ; Lập trình điều khiển robot kaka KR6/2 - Một số bài toán ứng dụng trong thực tế

 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Hiệu;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2006)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ uốn tạo hình. Cơ sở lý thuyết tính toán công nghệ uốn. Nghiên cứu công nghệ uốn tạo hình. Thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất chất lỏng phục vụ thí nghiệm uốn ống. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình uốn ống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hợp;  Advisor : Trịnh Minh Tú (2006)

 • Tổng quan về hệ thống xếp hàng điện tử. Các thành phần hệ thống và phương thức vận hành. Giải pháp, ứng dụng và thiết kế kỹ thuật. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.