Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Quỳnh;  Advisor : Võ Văn Hường (2007)

 • Trình bày tổng quan về đề tài. Mô hình bánh xe đàn hồi. Lập mô hình nghiên cứu hiệu quả phanh. Khảo sát một số thông số ảnh hưởng đến quán trình phanh.

 • Thesis


 • Authors : Giang Ngọc Anh;  Advisor : Trần ích Thịnh (2005)

 • Giới thiệu về vật liệu composite và bài toán tập trung ứng suất trong tấm composite với lỗ khoét hình tròn, elip. Các vấn đề cơ sở cho tính toán tập trung ứng suất của vật liệu composite lớp với lỗ khoét hình tròn, elip. Phân tích phần tử hữu hạn cho tấm composite với lỗ khoét hình tròn, elip

 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoài Bắc;  Advisor : Nguyễn Doãn Ý (2005)

 • Trình bày độ tin cậy của thiết bị. Cơ sở lý thuyết. Tính mòn cặp ma sát và đặc trưng độ tin cậy, tuổi thọ cặp ma sát. Giải pháp nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của máy ứng dụng vào cặp ma sát.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Nga;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2005)

 • Cơ sở đồ hoạ máy tính và mô hình hoá hình học. Sử dụng đồ họa máy tính để mô phỏng hoạt động của các bộ truyền động của các bộ truyền động cơ khí.Sử dụng đồ họa máy vi tính trong việc mô phỏng quá trình lắp ráp. Giới thiệu các phần mềm ứng dụng trong vẽ kỹ thuật thiết kế cơ khí

 • Thesis


 • Authors : Phùng Văn Kỷ;  Advisor : Phạm Văn Thể (2005)

 • Tổng quan tình hình phát triển của ngành chế tạo động cơ. Vấn đề đảm bảo píttông trong xi lanh và những yếu tố ảnh hưởng, vật liệu chế tạo. Khảo sát dao động của píttông trong xil anh động cơ GA3-66. Các biện pháp hạn chế dao động nhóm píttông trong xi lanh động cơ xăng cao tốc