Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Chung;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2015)

 • Tổng quan về bơm root. Thiết kế động học bơm root kiểu xyclôit. Thiết kế động học bơm root kiểu mới theo nguyên lý bánh răng không tròn. Tính toán lưu lượng bơm root kiểu biên dạng xyclôit. Tính toán thiết kế bơm root loại 2 răng

 • Thesis


 • Authors : Lưu Trọng Nghĩa;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2016)

 • Tổng quan khái quát về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, giới thiệu hệ thống kiểm định trong và ngoài nước, quy định về bảo dưỡng sửa chữa ô tô của pháp luật Việt Nam. Cơ sở đề xuất tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, giới thiệu tiêu chuẩn bảo dưỡng một số hãng xe tại Việt Nam. Đề xuất tiêu chuẩn bảo dưỡng&#x...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Công Dũng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2016)

 • Thiết lập chương trình vi phân mô tả chuyển động con lắc ngược. Điều khiển con lắc ngược bằng phương pháp LQR và PID. Chế tạo và điều khiển thử nghiệm mô hình con lắc ngược bằng bộ điều khiển PID.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Hồng Phong;  Advisor : Nguyễn Thị Phương Giang (2016)

 • Tổng quan phương pháp gia công mài và mài phẳng, đá mài gián đoạn và các ưu điểm của nó so với đá mài thường, hiện tượng nhiệt trong quá trình mài. Ảnh hưởng của hiện tượng nhiệt đến chất lượng bề mặt gia công và mô phỏng trường nhiệt độ trên phôi trong quá trình mài phẳng sử dụng đá mài thường gia công vật liệu thép làm khuôn KSD61. Kiểm chứng mô phỏng, xây dựng mô hình tính toán nhiệ...