Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quê;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

 • Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Giang;  Advisor : Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Tăng Huy (2015)

 • Tổng quan hệ thống máy công cụ CNC. Cơ sở lý thuyết các phần tử điều khiển, thiết kế và lựa chọn thiết bị cho hệ thống điều khiển máy phay gỗ CNC BMRW 2014. Thử nghiệm hệ thống điều khiển trên máy CNC gia công gỗ BKRW 2014.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Du;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2015)

 • Tổng quan về gia công tinh bề mặt hình học phức tạp trong kỹ thuật. Cơ chế tạo hình bề mặt chi tiết gia công bằng dao phay đầu cầu. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt chi tiết phay tinh. Thực nghiệm phay tinh bề mặt theo các kết quả nghiên cứu.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hoa;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2011)

 • Trình bày khái quát về hệ điều khiển Fanuc dùng cho máy CNC. Tổng quan về trung tâm CNC Brideport TC-1. Nghiên cứu lập trình marco trên trung tâm CNC Brideport TC-1. Lập trình Marco gia công logo trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

 • Thesis


 • Authors : Hồ Văn Thái;  Advisor : Phan Văn Hiếu; Bành Tiến Long (2015)

 • Tổng quan về ổn định khi gia công trên máy phay CNC tốc độ cao. Cơ sở lý thuyết của quá trình phay CNC tốc độ cao. Xây dựng mô hình nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Matlab xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC tốc độ cao. Thực nghiệm xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC tốc độ cao bằng tiêu chí âm thanh.