Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Hồng Phong;  Advisor : Nguyễn Thị Phương Giang (2016)

 • Tổng quan phương pháp gia công mài và mài phẳng, đá mài gián đoạn và các ưu điểm của nó so với đá mài thường, hiện tượng nhiệt trong quá trình mài. Ảnh hưởng của hiện tượng nhiệt đến chất lượng bề mặt gia công và mô phỏng trường nhiệt độ trên phôi trong quá trình mài phẳng sử dụng đá mài thường gia công vật liệu thép làm khuôn KSD61. Kiểm chứng mô phỏng, xây dựng mô hình tính toán nhiệ...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Tuấn Anh;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Tổng quan về tính gia công của vật liệu. Phương pháp xác lập biểu đồ và ma trận xác định các đặc tính gia công được của vật liệu. Nghiên cứu áp dụng phương pháp ma trận đồ thị để xác định tính gia công vật liệu cho một số nguyên công.

 • Thesis


 • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.

 • Thesis


 • Authors : Tạ Hữu Toàn;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Tổng quan về bánh răng côn xoắn. Giải mã công nghệ và thiết kế bộ bánh răng côn xoắn từ bánh răng nguyên mẫu. Gia công bộ bánh răng côn xoắn trên máy phay CNC. Kiểm tra và đánh giá sản phẩm

 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Cường;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Sơ lược các phương pháp gia công không truyền thống, phương pháp gia công bằng tia lửa điện, nâng cao chất lượng bề mặt bằng phương pháp EDM. Giới thiệu phương pháp Taguchi, xây dựng ma trận thí nghiệm tỏng PMEDM sử dụng bột titan, phân tích sự thay đổi. Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến nhấp nhô bề mặt.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Trọng;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan gia công bằng tia lửa điện. Gia công bằng tia lửa điện với dung dịch điện môi có trộn bột. Cơ sở lý thuyết về khuôn mẫu, thiết kế khuôn gia công. Xây dựng hệ thống thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của bột tungsten carbide khi gia công chi tiết khuôn mẫu (thép SKD61). Khảo sát chất lượng bề mặt sau gia công bằng EDM và PMEDM