Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Hồng Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh (2017)

  • Tổng quan về phương pháp đo bằng phương pháp ánh sáng cấu trúc. Thuật toán ghép đám mây điểm, những vấn đề gặp phải khi sử dụng ICP và phương án xử lý, các thuật toán nâng cao chất lượng và tốc độ ghép đám mây điểm, một số thuật toán tiền xử lý giúp tăng tốc độ ghép vật,..