Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tất Biên;  Advisor : Nguyễn Thị Hồng Minh (2014)

  • Tổng quan về công nghệ ép phun, quy trình thiết kế khuôn, về CAE và phần mềm moldex3D, các thông số ép phun ảnh hưởng đến sản phẩm sau khi ép phun. Phân tích ảnh hưởng của các thông số ép phun đến chỉ tiêu kích thước cong vênh bằng công cụ CAE. Quy trình thực nghiệm, kết quả xử lý số liệu và thiết lập quan hệ giữa các thông số ép phun đến chỉ tiêu kích thước của sản phẩm.