Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thái Tất Hoàn;  Advisor : Nguyễn Mạnh Cường (2012)

  • Tổng quan về các vấn đề chung của đề tài. Lý thuyết công nghệ đùn. Tính toán thiết kế trục vít đôi. Chế tạo trục vít đôi. Các kết luận.

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Long;  Advisor : Nguyễn Văn Huyến (2012)

  • Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công. Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu độ chính xác gia công. Thiết kế, thực hiện thực nghiệm. Xử lý kết quả thực nghiệm và kết luận.