Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Ngọc Tiến;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2016)

  • Tổng quan về bơm thủy lực thể tích bánh răng ăn khớp trong biên dạng xyclôít. Thiết kế biên dạng bánh răng hypôxyclôít ăn khớp trong của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Ảnh hưởng của các thông số hình học đến lưu lượng của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Chế tạo và kiểm chứng bằng thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đình Ảnh;  Advisor : Nguyễn Chí Hưng (2014)

  • Tổng quan về phương pháp cắt plasma. kỹ thuật điều khiển số và máy CNC. Giới thiệu phần mềm Mach3. Tính toán, thiết kế chế tạo máy cắt plasma. Lắp ráp hiệu chỉnh và chạy thử máy cắt plasma..

  • Thesis


  • Authors : Cáp Trọng Thạch;  Advisor : Đỗ Đức Nam (2013)

  • Tổng quan về hệ thống đỗ xe tự động và thực trạng. Thiết kế kết cấu hệ thống bãi đỗ xe tự động. Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động. Điều khiển hệ thống đỗ xe tự động kiểu quay vòng.