Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng quỹ đạo chuyển động của ô tô khi làm việc ở chế độ ASR
Authors: Đỗ Ngọc Thịnh
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Ô tô; Chuyển động
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về đề tài. Cơ sở lý thuyết. Xây dựng mô hình, chọn bộ số liệu tính toán. Tính toán bằng matlab simulink. Kết quả nghiên cứu và nhận xét đánh giá
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Ô tô và xe chuyên dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2252
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

56

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254158.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 4,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254158-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 188,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.