Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế và mô phỏng máy cắt biên dạng ống tự động điều khiển CNC
Authors: Phan Huy Lê
Advisor: Tăng Huy
Keywords: Máy cắt; Thiết kế và mô phỏng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan nhu cầu thực tế cắt ống theo biên dạng, các phương pháp cắt biên dạng ống. Lý thuyết về biên dạng ống và phân tích chọn giải pháp thiết kế. Thiết kế hệ thống cơ khí. Thiết kế hệ thống điều khiển. Quá trình mô phỏng
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2255
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254196.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 4,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254196-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 199,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.