Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phần mềm để tính toán thiết kế đồ gá gia công cắt gọt trong sản xuất hàng loạt
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Đồ gá; Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tạo lập và ứng dụng các phần mềm máy tính trong cơ khí. Thiết kế đồ gá gia công cơ khí. Phân tích cơ sở dữ liệu và lựa chọn phần mềm ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu thiết kế đồ gá. Phân nhóm các chi tiết của đồ gá gia công cơ khí. Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D bằng Solidworks sử dụng tiện ích design table. Xây dựng giao diện phần mềm và kết nối cơ sở dữ liệu với phần mềm
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2256
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254173.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 6,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254173-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 316,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.