Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm CAD/CAM vào việc lập chương trình gia công các bề mặt phức tạp trên máy CNC 3, 4 và 5 trục
Authors: Lương Quang Khôi
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Gia công; Phần mềm
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về nghiên cứu liên quan đến đề tài trong và ngoài nước và giới hạn nghiên cứu. Công nghệ CAD/CAM/CNC trong việc gia công các bề mặt phức tạp. Ứng dụng phần mềm Pro/Engineer để xây dựng và làm chương trình gia công một số bề mặt phức tạp. Kết quả gia công và và đánh giá chung về sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2271
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253201.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253201-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 116,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.