Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi phay cao tốc đến độ chính xác gia công trên vật liệu C45 tôi cải thiện
Authors: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Vật liệu; Gia công; Độ chính xác
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về độ chính xác gia công và các yếu tố ảnh hưởng. Quy trình nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi phay cao tốc đến độ chính xác gia công trên vật liệu C45 tôi cải thiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2273
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253268.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253268_tt.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 88,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.