Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng quỹ đạo chuyển động của ô tô với hệ thống ABS + ASR
Authors: Nguyễn Tiến Vũ Linh
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Ô tô; Chuyển động
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tai nạn giao thông và tính điều khiển ô tô, giới thiệu hệ thống phanh ABS trên ô tô và các cơ cấu điều khiển tự động, các kết quả của các nghiên cứu trước, mục đích và nội dung nghiên cứu của đề tài. Cơ sở lý luận: mô hình cơ học, động học ô tô hai cầu. Tính toán mô hình: chọn phương pháp, các phương trình điều khiển hệ thống, số liệu đầu vào của xe. Kết quả tính toán và nhận xét.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2282
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223534.pdf
      Restricted Access
    • Size : 903,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.