Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực điện
Authors: Nguyễn Trọng Khoa
Advisor: Đinh Trọng Ân
Keywords: Hệ thống lái; Trợ lực; Nghiên cứu
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan đề tài: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về hệ thống lái, mục đích nội dung và phương pháp nghiên cứu của đê tài. Cơ sở lý luận: Tổng quan hệ thống lái, hệ thống lái có trợ lực. Mô hình hệ thống lái và thí nghiệm: Xây dựng mô hình hệ thống lái trợ lực, thí nghiệm và kết quả thí nghiệm
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2284
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223536.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.