Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng và tính toán quãng đường phanh cho ô tô tải loại N3 có trang bị hệ thống dẫn động phanh khí bằng nén
Authors: Lê Đức Ân
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Ô tô tải; Phanh
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc điểm của hệ thống phanh bằng khí nén trên ô tô tải. Phương pháp mô phỏng dẫn động phanh khhí và tính quãng đường phanh. Mô phỏng và tính quãng đường phanh. Khảo sát những nhân tố ảnh hưởng đến quãng đường phanh.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2287
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223541.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.