Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp tính toán thời gian chậm tác dụng của hệ thống phanh dẫn động thuỷ khí trên ô tô tải cỡ lớn
Authors: Tô Văn Thiểm
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Ô tô tải; Phanh
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc điểm của hệ thống dẫn động phanh thuỷ khí trên ô tô tải cỡ lớn. Phương pháp mô phỏng hệ thống dẫn động phanh thuỷ khí. Mô phỏng hệ thống dẫn động phanh thuỷ khí. Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến thời gian chậm tác dụng của hệ thống.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2288
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223542.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.