Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, khảo sát ổn định phanh ô tô
Authors: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Ô tô; Điều khiển
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về đề tài. Mô hình bánh xe đàn hồi. Lập mô hình nghiên cứu hiệu quả phanh. Khảo sát một số thông số ảnh hưởng đến quán trình phanh.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2289
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000223545.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.