Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu động học dòng chảy trong bánh công tác tua bin tâm trục hai dãy cánh để thiết kế bánh công tác có hiệu suất cao
Authors: Trần Công Triệu
Advisor: Lê Danh Liên
Keywords: Tuabin; Động học
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tuabin Francis. Cơ sở lý thuyết. Thiết kế cánh bánh công tác tuabin. Phân tích động học dòng chảy trong lưới cánh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Máy và tự động thủy khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2291
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253615.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.