Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phương pháp đa hồi quy trong dự báo nhu cầu điện năng
Authors: Phạm Hoàng Nam
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Điện năng; Nhu cầu; Dự báo
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Giới thiệu phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Áp dụng phương pháp đa hồi quy vào dự báo nhu cầu điện năng thành phố Vinh từ năm 2010 đến 2020
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2299
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253257.pdf
      Restricted Access
    • Size : 995,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.