Ths-Cơ khí (1034)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1034

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Xuân Thắng;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2019)

 • Tổng quan về robot tự hành AGV trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp; phân tích động học robot tự hành AGV; phân tích lực và động lực học robot tự hành AGV; thiết kế chế tạo điều khiển robot tự hành AGV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Diện;  Advisor : Nguyễn Ngọc Doanh (2013)

 • Cấu trúc, động học và điều khiển của robot TX40, phương pháp đánh giá độ chính xác lặp, phương pháp đo và chọn hệ thống đo phù hợp, thiết kế hoàn thiện hệ thống đo, card thu thập dữ liệu và phần mềm thu thập dữ liệu chuyên dụng cho nghiên cứu độ chính xác, đo độ chính xác lặp khi robot làm việc ở các điều kiện về tốc độ, tải trọng khác nhau.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mạc Diên Thiện;  Advisor : Mạc Văn Nghệ (2013)

 • Trình bày các phương pháp chống lò trong lĩnh vực khai thác hầm lò. Nghiên cứu công nghệ uốn thanh profile dạng chữ "U" trong chế tạo vì chống lò. Tính toán thiết kế máy uốn lốc thanh tiết diện chữ "U". Mô phỏng quá trình biến dạng của phôi bằng phần mềm Deform - 3D.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Phú Công;  Advisor : Tăng Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Cơ sở thiết kế khuôn mẫu. Ứng dụng phần mềm Masteram trong thiết kế và chế tạo khuôn cho sản phẩm vỏ kíp nổ điện. Ứng dụng phần mềm Moldflow Plastic Insight hỗ trợ quá trình thiết kế khuôn mẫu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Tâm;  Advisor : Tạ Duy Liêm (2010)

 • Nghiên cứu, phân tích kết cấu một số máy công cụ thế hệ cũ và hiện đại. Đồng thời nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết cấu máy công cụ hiện đại và khuynh hướng thiết kế máy mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Phạm Văn Đồng (2006)

 • Tổng quan về robot hai chân. Điểm triệt tiêu momemt. Khảo sát động học của robot hai chân dạng phẳng. Sử dụng ma trận Jacobi của ZMP điều chỉnh cân bằng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Quân;  Advisor : Nguyễn Thị Phương Mai (2011)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn. Xây dựng phương pháp mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN trên chi tiết máy. Tính toán lực cắt - ứng suất trên mũi khoan. Tính toán mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN. Kết quả mô phỏng