Ths-Cơ khí (1049)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1049

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Thân Văn Ngọc;  Advisor : Nguyễn Quang Hoàng (2019)

 • Tổng quan về quá trình phát triển của robot, robot đàn hồi; cơ sở lý thuyết phương pháp phần tử hữu h ạn và xây dựng mô hình động lực học cho robot có khâu đàn hồi; xây dựng mô hình động lực học cho một số tay máy robot phẳng có khâu đàn hồi; thiết kế bộ điều khiển cho robot có khâu đàn hồi dẫn động bằng động cơ điện.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Sỹ Tài;  Advisor : Trần Đình Long (2019)

 • Tổng quan các báo cáo thống kê về sự ảnh hưởng của mũ an toàn công nghiệp đến người lao động; cơ sở toán học của phương pháp phần tử hữu hạn; xây dựng mô hình mũ an toàn công nghiệp và sử dụng phần mềm tính toán độ bền; tính toán độ bền mũ bằng phần mềm ansys và so sánh thực nghiệm.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đặng Công Nguyên;  Advisor : Phạm Văn Hùng (2019)

 • Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CAE/CNC; lập trình gia công trên máy nhiều trục bằng hệ điều khiển iTNC 530; lập trình tham số trong hệ điều hành Heidenhen iTNC 530.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lại Thanh Tuấn;  Advisor : Trần Văn Địch (2019)

 • Tổng quan các phương pháp tổ chức sản xuất cơ khí; tổ chức lao động trong các nhà máy cơ khí; phương pháp tổ chức các hoạt động sản xuất trong các nhà máy cơ khí; tổ chức nhân sự và các hoạt động tại ban kỹ thuật cơ điện nhà máy sữa Tiên Sơn, Bắc Ninh.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Xuân Thắng;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2019)

 • Tổng quan về robot tự hành AGV trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp; phân tích động học robot tự hành AGV; phân tích lực và động lực học robot tự hành AGV; thiết kế chế tạo điều khiển robot tự hành AGV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Diện;  Advisor : Nguyễn Ngọc Doanh (2013)

 • Cấu trúc, động học và điều khiển của robot TX40, phương pháp đánh giá độ chính xác lặp, phương pháp đo và chọn hệ thống đo phù hợp, thiết kế hoàn thiện hệ thống đo, card thu thập dữ liệu và phần mềm thu thập dữ liệu chuyên dụng cho nghiên cứu độ chính xác, đo độ chính xác lặp khi robot làm việc ở các điều kiện về tốc độ, tải trọng khác nhau.