Ths-Công nghệ thông tin (1002)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1002

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Liêm;  Advisor : Nguyễn Thanh Thủy (2006)

 • Trình bày tổng quan về đánh giá hiệu năng hệ thống. Kiến trúc hệ thống tính toán song song. Các phương pháp đo hiệu năng. Xây dựng các chương trình thực hiện quy trình đo hiệu năng. Kết quả đo hiệu năng. Các kết luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Quang;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2006)

 • Trình bày tổng quan về mạng không dây: Khái niệm, các dịch vụ, các kỹ thuật điều chế, một số tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu biểu cho WLAN, chuyển vùng, bảo mật, quản lý chất lượng dịch vụ. Đánh giá thị trường và thiết lập mạng không dây: Tác động đến thị trường viễn thông, kinh nghiệm triển khai trên thế giới, nhu cầu phát triển WLAN tại Việt Nam, lắp đặt mạng không dây.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Thảo;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Nghiên cứu về giao thức điều khiển báo hiệu phiên SIP; về lập trình cho thiết bị di động; nghiên cứu sử dụng bộ công cụ để phát triển các MIDlet; về các giao diện ứng dụng chương trình SIP; lập một chương trình SIP có các chức năng đăng nhập, gọi đến một thiết bị SIP khác, chờ và trả lời cuộc gọi từ một thiết bị SIP khác đến.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Trường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Trình bày các ưu điểm của công nghệ CDMA 2000 so với các công nghệ di động khác và xu hướng phát triển lên 3G đáp ứng các nhu cầu chất lượng và dịch vụ của khách hàng. Cấu trúc, cơ chế hoạt động và các điểm mới của CDMA 20001xEV-DO. Giới thiệu về hệ thống mạng CDMA, nêu khó khăn và cách giải quyết. Đề xuất một số giải pháp ứng dụng cụ thể thiết kế một hệ thống CDMA 2000 1xEV-DO&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Đình Chiến;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2006)

 • Giới thiệu các phương pháp khai thác dữ liệu, nội dung cơ bản về xử lý phân tích trực tuyến. Lý thuyết chung về kho dữ liệu và mô hình kho dữ liệu, phương pháp xây dựng và thiết kế CSDL cho kho dữ liệu. Phương pháp tiếp cận và phân tích đa chiều trong xử lý phân tích trực tuyến. Giới thiệu hệ trợ giúp quyết định, xây dựng cấu trúc thông tin hỗ trợ việc ra quyết định. Xây dựng hệ&#...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tiêu Xuân Hùng;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2006)

 • Giới thiệu về mạng truyền dẫn thế hệ mới hiện nay và xu hướng phát triển tích hợp IP/quang (IP/WDM) trong mạng thế hệ mới. Mô hình liên kết và kiến trúc mạng IP/WDM, kỹ thuật điều khiển mạng trong mạng, điều khiển lưu lượng. Ứng dụng các nghiên cứu lý thuyết để phát triển mạng truyền dẫn thế hệ mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

 • Nghiên cứu và tổng quanvề hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Kim Phượng;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2006)

 • Tổng quan về tìm kiếm ảnh dựa trên hình dạng. Phương pháp tách Contrario, phương pháp ra quyết định Contrario. Thử nghiệm các phương pháp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hữu Hùng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2006)

 • Giới thiệu khái quát cấu trúc, thành phần mạng, một số giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau-NGN.Nghiên cứu về giao thức thiết lập-SIP. Một số giải pháp kết nối giữa NGN với mạng hiện có của Pháp, Thuỵ điển. Giải pháp Surpass của Siemen tại Việt nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Dương;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2006)

 • Giới thiệu một số phần tử sử dụng trong mạng quang đa truy nhập.Trình bày kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo bước sóng WDMA, SCMA. Kỹ thuật đa truy nhập theo thời gianTDMA. Kỹ thuật phân chia theo mã CDMA. Đề xuât khả năng ứng dụng mô hình MAN trên mạng của bưu điện Hà Nội để chuyển tải lưu lượng cho các mạng băng rộng vầthy thế các mạgn truyền dẫn kênh truyền thống.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Tuấn Cường;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển; phân tích các căn cứ và đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển của Công ty tư vấn xây dựng điện I giai đoanj 2006-2010. Các giải pháp đưa ra: chuẩn bị nguồn nhân lực mới và đào tạo lại; chuẩn bị cơ sở hạ tầng; công tác xây dựng hình ảnh; huy động vốn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đức Đông;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

 • Trình bày tổng quan về xử lý văn bản. Giới thiệu những thành tựu đạt được về các bài toán liên quan tới phân nhóm văn bản. Phân tích thiết kế và đề xuất giải pháp phát triển văn bản Tiếng Việt theo chủ đề