Ths-Công nghệ thông tin (1183)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 1183 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Ngô Quang Trung;  Người hướng dẫn : Phạm Văn Tiến (2014)

 • Tổng quan về thương mại điện tử. Một số kiến thức cơ bản về công nghệ NFC và phân tích một số hệ điều hành di động cơ bản như iOS, windows phone & android và balckerry 10. Phân tích, thiết kế phần mềm thanh toán điện tử trên nền tảng android ứng dụng công nghệ NFC cho các hệ thống thanh toán điện tử. Xây dựng hệ thống thanh toán điện tử NFC payment.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Hải Đăng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Tài Hưng (2014)

 • Tổng quan về dịch vụ IPTV và tiêu chuẩn IMS. Đưa ra khái niệm về dịch vụ quảng bá tín hiệu video trên mạng IP, khái niệm và cấu trúc chung của hệ thống DVB và các công nghệ mang tính nền tảng cho dịch vụ IPTV. Cấu trúc hệ thống IPTV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phát triển dịch vụ IPTV trên nền IMS.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Thiều Khắc Chương;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Minh (2014)

 • Tổng quan về công nghệ system on chip (SoC) hiện tại, những vấn đề gặp phải với hệ thống SoC dựa trên nền tảng bus và những công nghệ hiện nay được sử dụng để chế tạo nên chip. Mô hình Noc (network on chip), các cấu hình mạng, các thuật toán định tuyến, các cơ chế điều khiển luồng sử dụng trong các mô hình NoC,...Đưa ra mô hình hóa NoC mạng lưới 2 chiều 2x2 chỉ ra phương thức truyền&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ Thị Thơm;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Trung (2014)

 • Tổng quan về hệ thống GNSS. Máy thu GNSS và công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR. Đưa ra các thuật toán đồng bộ cho đồng bộ bit, bám sóng mang, bám mã, các mô hình để khử Jitte. Đưa ra kiến trúc cho máy thu GNSS đa kênh và phương ph áp xử lý, kết quả mô phỏng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Văn Lâm;  Người hướng dẫn : Phạm Nguyễn Thanh Loan (2014)

 • Tổng quan về tách sóng biên độ. Cơ sở lý thuyết về các linh kiện điện tử như tụ điện, điện trở, cuộn cảm, transistor, lý thuyết về công nghệ CMOS. Phân tích các yếu tố kỹ thuật bên trong IC tách sóng cơ bản, mạch cơ bản của IC tách sóng biên độ, tính toán các tham số cơ bản của mạch tách sóng. Các bước thiết kế khối tách sóng, sử dụng phần mềm mô phỏng thết kế khối tách biên.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Công Phương;  Người hướng dẫn : Đặng Quang Hiếu (2014)

 • Giới thiệu một số vấn đề truyền tin trong môi trường vô tuyến. Khái niệm chung về lý thuyết, tính toán dung lượng của hệ thống MIMO. Các kỹ thuật cơ bản của hệ thống OFDM, phân tích tính toán những ưu điểm của kỹ thuật này trong truyền tốc độ dữ liệu cao. Ứng dụng kỹ thuật MIMO

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Hồ Quang Sơn;  Người hướng dẫn : Đào Ngọc Chiến (2014)

 • Giới thiệu hệ thống thông tin vệ tinh, tổng quan về nhiễu. Nêu lý thuyết về hệ thống thông tin vệ tinh; các loại suy hao, can nhiễu trong thông tin vệ tinh; các tiêu chuẩn bảo vệ nhiễu giữa các mạng thông tin vệ tinh địa tĩnh. Đưa ra các thông tin về vinasat-1,2 và tình hình can nhiễu thực tế. Phân tích và phát triển phần mềm tính toán can nhiễu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Lê Hoài Việt;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Thanh (2014)

 • Giới thiệu về công nghệ và mục tiêu thiết kế LTE. Tổng quan về truy nhập vô tuyến trong LTE. Quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng phương pháp quản lý tài nguyên tần số

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Văn Trường;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Trung (2014)

 • Tổng quan hệ thống Mimo và Mimo MC - CDMA. Đồng bộ cho hệ thống DS-CDMA, Mimo MC-CDMA. Một số kết quả mô phỏng về hệ thống vô tuyến, dung lượng hệ thống Mimo MC - CDMA.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Quốc Huy;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Trung (2014)

 • Giới thiệu chung một số khái niệm. Trình bày lý thuyết về hệ thống MC - CDMA,;hệ thống MC - CDMA; kênh truyền, cấu trúc tín hiệu, các kỹ thuật điều chế trải phổ trong MC - CDMA. Nêu các phương pháp bật mã PN. Kiến trúc hệ thống bất đồng bộ mã PN

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đinh Thanh Hà;  Người hướng dẫn : Vũ Quý Điềm (2014)

 • Tổng quan hệ thống thông tin di động và công nghệ LTE. Kiến trúc mạng LTE và giao thức sử dụng. Lớp vận chuyển TCP trong mạng LTE. Mô phỏng hoạt động của TCP trong mạng LTE bằng chương trình opnet