Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thanh Tùng;  Advisor : Lê Thanh Hương (2011)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống hội thoại. Kiến trúc chung hệ thông hội thoại. Hệ thống hỏi đáp hướng chủ đề - ISSUED - Based information system - IBiS. Chương trình cài đặt thử nghiệm và đánh giá. Tác giả đưa ra các kết luận.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Thanh Tùng;  Advisor : Lê Thanh Hương (2011)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống hội thoại. Kiến trúc chung hệ thông hội thoại. Hệ thống hỏi đáp hướng chủ đề - ISSUED - Based information system - IBiS. Chương trình cài đặt thử nghiệm và đánh giá. Tác giả đưa ra các kết luận.