Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Bình;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2016)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây và internet of things. Tổng quan về RPL và IPv6. Tìm hiểu giao thức nâng cao

 • Thesis


 • Authors : Trần Công Đại;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tìm hiểu về giao thức UPnP. Ứng dụng ngôn ngữ XML trong việc tích hợp các thiết bị. Xây dựng các thiết bị UPnP và các kịch bản điều khiển.

 • -


 • Authors : Trần Văn Thọ;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, định tuyến và truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây. Phát biểu bài toán, định hướng giải pháp và xây dựng giao thức. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Monet++, mô phỏng giao thức MMLCP trên OMNET++.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thế Dũng;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2015)

 • Giới thiệu công nghệ MPLS và chuyển đổi từu MPLS snag GMPLS. Giao thức báo hiệu, giao thức định tuyến trong mạng GMPLS. Các biện pháp khôi phục và bảo vệ trong GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Nam;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2016)

 • Tổng quan về smarthhome, giao thức mạng UPnP, chuẩn DLNA. Giới thiệu về công nghệ sử dụng. Áp dụng chuẩn UPNP xây dựng hệ thống giải trí đa phương tiện và gợi ý bài hát. Cài đặt chương trình và đánh giá kết quả.