Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Trần Văn Thọ;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây, định tuyến và truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây. Phát biểu bài toán, định hướng giải pháp và xây dựng giao thức. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Monet++, mô phỏng giao thức MMLCP trên OMNET++.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Linh;  Advisor : Đỗ Phan Thuận (2015)

 • Tổng quan mã mạng. Kết hợp mã mạng, lấy mẫu nén netcompress để truyền hiệu quả trong mạng. Phần mềm mô phỏng Neco. Cài đặt mô phỏng bộ mã hóa và giải mã.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Đạo;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2015)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Định tuyến trong mạng cảm biến. Giao thức định tuyến phân cấp leach và pegasis. Mô phỏng giao thức định tuyến trong WSN.

 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Kiên;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Tổng quan về mạng không dây di động Adhoc. Định tuyến trong mạng không dây di động ad-hoc. Cơ sở lý thuyết mô phỏng mạng không dây. Mô phỏng, đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.

 • -


 • Authors : Luyện Văn Hòa;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Tìm hiểu các công nghệ mạng không dây thế hệ mới: mạng di động 3G, mạng Wireless lan, mạng wimax, mạng cảm biến không dây; Tìm hiểu mô phỏng mạng wlan 802.11e trong môi trường NS2.