Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Mạnh Việt;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về botnet. Kỹ thuật phát hiện và cơ chế phòng vệ botnet. Cài đặt và thử nghiệm snort IDS để phát hiện botnet.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Anh;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2016)

 • Tổng quan về nhận dạng tự động tiếng nói. Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng việt nói. Thử nghiệm hệ thống nhận dạng tiếng nói quyền qua mạng với KALDI.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Hoàng;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Lý thuyết về quản trị và giám sát mạng. Một số phương pháp quản trị và giám sát mạng. Giám sát mạng lưu lượng truy cập wifi tại Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương

 • Thesis


 • Authors : Thái Huy Tiến;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây, các dịch vụ trên đám mây, mô hình triển khai điện toán đám mây, kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ ảo hóa. Bài toán quản lý học sinh tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Phân tích thiết kế và cài đặt thử nghiệm.