Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Đức Anh;  Advisor : Thân Quang Khoát (2018)

  • Giới thiệu mô hình đồ thị, suy diễn biến phân, một số phân phối xác suất phổ biến, phân rã ma trận, dropout, tri thức tiên nghiệm. Các nghiên cứu liên quan.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Anh;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2015)

  • Cơ sở lý thuyết của led, khái niệm và phương pháp tính các tọa độ màu của led, nhiệt độ màu tương quan CCT. Nghiên cứu xây dựng hệ đo các thông số quang học của led sử dụng quả cầu tích phân. Phương pháp và kết quả đo bức xạ tuyệt đối của led. Phần mềm tính toán và xử lý số liệu.