Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Tổng quan hệ thống điều khiển tự động hóa trong công nghiệp. Lịch sử phát triển của các chuẩn kết nối và OPC UA, tổng quan về OPC. Xây dựng bộ công cụ OPC UA client-server SDK cho hệ thống giám sát và điều khiển. Ứng dụng bộ công cụ OPC vào bài toán giám sát và điều khiển, vào hệ thống điều khiển quá trình trong công nghiệp

 • Thesis


 • Authors : Từ Dương Quyết;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2017)

 • Tổng quan, phân loại các hệ thống cộng tác. Các công nghệ ứng dụng trong hệ thống cộng tác thời gian thực. So sánh các công nghệ cộng tác thời gian thực từ đó lựa chọn công nghệ để áp dụng vào hệ thống công tác lập trình web coide. Thiết kế, xây dựng hệ thống cộng tác coide.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Trung;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2017)

 • Nêu thực trạng dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam, các vấn đề cần khắc phục. Tổng thể giải pháp, mô hình tích hợp và luồng xử lý. Mô tả dịch vụ web của hệ thống quản lý, các bảng cơ sở dữ liệu, thành phần dịch vụ web,..

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Linh;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2016)

 • Giới thiệu các hệ thống hiện tại, các mô hình giải pháp cho video streaming, ưu nhược điểm của từng mô hình. Kĩ thuật streaming video, tổng quan về các hệ thống điện toán đám mây hiện nay, công nghệ WebRTC. Kết quả đạt được