Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Lực;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

  • Tổng quan về QoS và các mô hình hoạt động, khuyến nghị của 3GPP về QoS cho mạng IP/MPLS di động. Thiết kế QoS cho mạng IP/MPLS. Thiết kế và triển khai QoS cho mạng IP/MPLS của vinaphone.

  • Thesis


  • Authors : Trịnh Thị Hường;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

  • Giới thiệu sự tương đồng mạng; truyền thông, mạng máy tính và nhà cung cấp mạng; khái niệm về lưu lượng và nhu cầu lưu lượng truy cập; về định tuyến và dòng. Các bài toán định vị các nút mạng liên kết và bài toán kết nối đường dẫn. Giải thuật di truyền. Giải thuật di truyền giải các bài toán định vị các nút mạng liên kết.

  • Thesis


  • Authors : Lê Minh Đức;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2015)

  • Tổng quan về thông tin vệ tinh. Lý thuyết chung về anten và anten vi dải. Thiết kế và chế tạo phần tử anten đơn hoạt động trên hai băng tần L và S. Sự tương hỗ giữa các phần tử trong mảng anten thiết kế và chế tạo mảng anten hai băng tần L,S.