Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Thanh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2016)

 • Giới thiệu về điện toán đám mây. An toàn, bảo mật dữ liệu trên đám mây. Xây dựng dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn sử dụng OWNCLOUD

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Điệp;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2016)

 • Nêu các vấn đề an ninh điện toán đám mây. Quản lý định danh, truy cập và dữ liệu trong Openstack. Triển khai Openstack, phân tích các vấn đề an ninh

 • Thesis


 • Authors : Lương Trần Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

 • Tổng quan điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Danh tính và điều khiển truy cập trong môi trường điện toán đám mây. Windows azure flatform - làm việc với dự án azure trong visual studio.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Linh;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2016)

 • Giới thiệu các hệ thống hiện tại, các mô hình giải pháp cho video streaming, ưu nhược điểm của từng mô hình. Kĩ thuật streaming video, tổng quan về các hệ thống điện toán đám mây hiện nay, công nghệ WebRTC. Kết quả đạt được

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Oanh;  Advisor : Trần Minh Trung (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Nêu những giải pháp cải thiện băng thông trong điện toán đám mây. Mô phỏng điện toán đám mây trên cloud analyst.