Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Trung Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2008)

  • Giới thiệu tổng quan về các hệ thống phỏng sinh học, các phương pháp tính toán phỏng sinh học, nguyên lý cơ bản của một hệ thống thuật toán phỏng sinh học. Thuật toán phỏng bầy kiến. Tổng quan bài toán k-median và một số phương pháp giải được áp dụng. Trình bày giải thuật phỏng bầy kiến giải bài toán k-median. Kết quả thực nghiệm, đánh giá về giải thuật