Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2007)

 • Giới thiệu về tính chất quang của thuỷ tinh pha tạp đất hiếm với một loại nguyên tố đất hiếm điển hình được sử dụng rộng rãi trong các bộ khuyếch đại quang là erbium; bộ khuyếch đại quang sợi pha tạp erbium, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của nó, đồng thời xây dựng hệ phương trình tốc độ làm cơ sở để xây dựng chương trình mô phỏng EDFA.

 • Thesis


 • Authors : Võ Duy Long;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng, một số kiểu tấn công xâm nhập mạng và hệ phát hịên xâm nhâp mạng đồng thời đưa ra một số phương pháp phát hiện hệ xâm nhập mạng. Đề xuất xây dựng mô hình mạng cho mạng của công an thành phố Hải Phòng

 • Thesis


 • Authors : Phan Anh Phong;  Advisor : Trần Đình Khang (2004)

 • Giới thiệu khái quát về CSDL mờ, biến ngôn ngữ và đại số gia tử, CSDL quan hệ mờ với các giá trị ngôn ngữ đại số quan hệ và các giàng buộc dữ liệu trong CSDl quan hệ mờ chứa các giá trị ngôn ngữ

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Phương;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2004)

 • Trình bày tổng quan về các kỹ thuật an ninh thông tin cho giao thức ICP/IP, các khái niệm tổng quan. Mật mã thông tin và 1 số kỹ thuật mật mã thông tin tiêu biểu, đưa ra các tiêu chí đánh giá các kỹ thuật mật mã nói chung và 1 số kỹ thuật mật mã cụ thể: Kỹ thuật 3DES

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thạc Thanh Quang;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2004)

 • iới thiệu tổng quan về mạng riêng ảo, mạng riêng ảo dựa trên IPSEC, dựa trên MPLS và các vấn đề an ninh và quản lý đối với mạng riêng ảo và mô hình dịch vụ mạng riêng ảo.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Vũ;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về hệ định danh sinh trắc và định danh vân tay tự động. Tăng cường ảnh vân tay, trích đặc điểm vân tay, Phân loại vân tay, đối sánh vân tay, lựa chọn công nghệ và thiết bị, thiết kế và xây dựng chương trình