Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2015)

 • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá

 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Thanh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2016)

 • Giới thiệu về điện toán đám mây. An toàn, bảo mật dữ liệu trên đám mây. Xây dựng dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn sử dụng OWNCLOUD

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Bình;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2016)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây và internet of things. Tổng quan về RPL và IPv6. Tìm hiểu giao thức nâng cao

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn văn Hoan;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2016)

 • Tổng quan về bảo mật. Giới thiệu check point. Kiểm soát truy cập và xác thực trên check point. Phương thức kết nối trên check point. Ngăn chặn xâm nhập trên check point. Triển khai mô hình trên check point 12200.