Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Ngọc Tuấn;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2016)

 • Tổng quan về ứng dụng web và SQL injection. Kiểm tra các lỗ hổng SQL injection. Một số kỹ thuật tấn công và giải pháp phòng chống SQL injection

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Bảo Sơn;  Advisor : Lã Thế Vinh (2016)

 • Tổng quan về tính toán song song, về kiến trúc xử lý song song của CUDA. Ứng dụng tính toán song song trên GPU trong màu hóa ảnh.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Mạnh Việt;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về botnet. Kỹ thuật phát hiện và cơ chế phòng vệ botnet. Cài đặt và thử nghiệm snort IDS để phát hiện botnet.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Điệp;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2016)

 • Nêu các vấn đề an ninh điện toán đám mây. Quản lý định danh, truy cập và dữ liệu trong Openstack. Triển khai Openstack, phân tích các vấn đề an ninh