Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Hồng Diệp;  Advisor : Nguyễn Thanh Thủy (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chung về tính toán đám mây. Mô hình cung cấp dịch vụ của tính toán đám mây. Nền tảng phát triển hệ thống tính toán đám mây. Đề xuất ứng dụng mô hình tính toán đám mây cho quản lý trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trình bày kết quả đạt được và các kiến nghị.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Hiệp;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2010)

 • Trình bày một số kiến thức cơ sở trong lý thuyết về độ phức tạp tính toán, lớp bài toán NP - khó làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Bài toán cây khung truyền thông tối ưu. Thuật toán di truyền và tối ưu hóa bầy đàn. Giải thuật di truyền lai giải bài toán OCST. Kết quả thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Hồng Thái;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về mô hình quản lý và phân phối phần mềm. Mô hình P2P và chia sẻ file trong mạng P2P. Đề xuất các giải pháp phân phối phần mềm P2P. Cài đặt triển khai thử nghiệm và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Vân Anh;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2013)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các mô hình thực tế của điện toán đám mây. Nêu thực trạng và mô hình các ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam. Cài đặt thử nghiệm hệ thống điện toán đám mây.