Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

 • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Ái Thi;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2014)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin di động và công nghệ LTE. Các kỹ thuật quan trọng của LTE. Giải pháp thoại trong LTE. Quá trình thử nghiệm LTE của viettel và đề xuất chung cho các nhà mạng về vùng phủ mạng vô tuyến 4G.

 • Thesis


 • Authors : Võ Huy Hưng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2014)

 • Tổng quan về xác thực và giải pháp đăng nhập một lần (single sign-on), về openid. Đề xuất mô hình đăng nhập một lần trong hệ thống quản lý thông tin y tế trên cơ sở đám mây và thử nghiệm mô đun đăng nhập một lần sử dụng openid.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Tâm;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2014)

 • Nêu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Những yếu tố, thành phần ảnh hưởng hiệu và quy trình tối ưu hiệu năng hệ cơ sở dữ liệu. Đánh giá và thực nghiệm hiệu năng của hệ thống trước và sau khi tối ưu.