Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2016)

 • Tổng quan về mạng nơ ron sâu, hệ thống nhận dạng tiếng nói. Phương pháp thực hiện và công cụ sử dụng. Nhận dạng tiếng việt nói trên nền bộ công cụ kaldi tích hợp mạng nơ ron sâu

 • Thesis


 • Authors : Đinh Khánh Linh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Khái quát về bài toán phân tích quan điểm trên mạng xã hội Twitter. Cơ sở lý thuyết áp dụng độ tương đồng cho bài toán tóm tắt quan điểm về thực thể trên mạng xã hội Twitter...

 • Thesis


 • Authors : Vũ Trường Sơn;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Nêu lý thuyết, các thuật toán, các bước phân tích, thiết kế để xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên luật mờ. Đánh giá khả năng xử lý, tính toán chính xác của hệ thống. Đưa ra những kết quả đã đạt được, những tồn đọng và định hướng phát triển.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Cường;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2014)

 • Trình bày xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ của các mạng di động. Mô hình cấu trúc mạng 4G. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong mạng 4G. Lộ trình tiến lên mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 cho mobifone, quy hoạch mạng tại TP Hồ Chí Minh.

 • Thesis


 • Authors : Trương Đức Nhật;  Advisor : Phạm Văn Hải (2016)

 • Tổng quan về cổng thông tin điện tử về nông nghiệp, cơ sở lý thuyết tri thức về hệ cơ sở tri thức và suy diễn, nghiên cứu hiện trạng các cổng thông tin nông sản. Mô hình cổng thông tin tri thức nông sản. Phân tích và thiết kế hệ thống. Cài đặt chương trình.