Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Vân Anh;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2013)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các mô hình thực tế của điện toán đám mây. Nêu thực trạng và mô hình các ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam. Cài đặt thử nghiệm hệ thống điện toán đám mây.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2013)

 • Giới thiệu Công nghệ Olap. Olap trong Oracle service. Ứng dụng trong phân tích thu nhập chi phí MSB

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.