Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quốc Dân;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2015)

 • Tổng quan DWDM. Nguyên lý hệ thống. Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng DWDM. Các thành phần trong hệ thống DWDM. Thiết kế tuyến thông tin quang DWDM.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Ngọc Việt;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2014)

 • Tổng quan card đồ họa và các khối xử lý đồ họa, tính toán thông dụng trên khối xử lý đồ họa GPGPU, một số bài toán phù hợp với GPGPU. Giới thiệu công nghệ Nvidia cuda và tính toán song song trên bộ xử lý đồ họa GPGPU. Mô phỏng song song sử dụng khối đồ họa GPGPU.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Chí Thanh;  Advisor : Đỗ Phan Thuận (2014)

 • Tổng quan hệ thống giao thông taxi bus Hà Nội. Giới thiệu bài toán định tuyến xe VRP. Phân tích hệ thống, đề xuất giải thuật giải bài toán. Đề xuất mô hình hệ thống giao thông taxi - bus mới, tiết kiệm chi phí.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Ngọc Phục;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2014)

 • Nêu các khái niệm cơ bản, các tham số, ứng dụng của giải thuật di truyền. Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán lập kế hoạch học tập tại Trường Sĩ quan tăng thiết giáp. Giới thiệu giải pháp công nghệ, mô hình hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Cường;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2014)

 • Trình bày xu hướng phát triển công nghệ và dịch vụ của các mạng di động. Mô hình cấu trúc mạng 4G. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong mạng 4G. Lộ trình tiến lên mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 cho mobifone, quy hoạch mạng tại TP Hồ Chí Minh.