Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thi;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản: tập mờ, luật mờ...; mô hình hóa mờ; tổng quan về phân cụm dữ liệu. Các phương pháp mô hình hóa mờ. Xây dựng hệ thống dự báo giá cổ phiếu trong thị trường chứng khoán.

 • Thesis


 • Authors : Vương Gia Thiết;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2015)

 • Giới thiệu bộ mã VP8, H.264, các tham số thống kê cơ bản để đánh giá bộ mã. Phân tích mã hóa VP8. So sánh VP8 và H.264. Kết quả đánh giá chất lượng và băng thông, đánh giá qua mã hóa nội khung và liên khung.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

 • Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.

 • Thesis


 • Authors : Vương Hồng Quang;  Advisor : Nguyễn Thị Kim Anh (2015)

 • Tổng quan về phân tích cảm xúc, nhiệm vụ và phương thức. Lịch sử của học chuyển đổi, các ký hiệu, định nghĩa và phân loại các kỹ thuật học chuyển đổi. Áp dụng học chuyển đổi cho bài toán phân loại cảm xúc cực.

 • Thesis


 • Authors : Dương Xuân Phúc;  Advisor : Đinh Viết Sang (2016)

 • Tổng quan về hệ thống gợi ý. cơ sở lý thuyết về ma trận, về học máy. Các kĩ thuật áp dụng trong hệ gợi ý. Các mô hình gợi ý. Thử nghiệm các mô hình gợi ý.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Khánh Linh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Khái quát về bài toán phân tích quan điểm trên mạng xã hội Twitter. Cơ sở lý thuyết áp dụng độ tương đồng cho bài toán tóm tắt quan điểm về thực thể trên mạng xã hội Twitter...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Đức;  Advisor : Phạm Văn Hải; Lê Hoàng Sơn (2016)

 • Tổng quan về tập mờ, hàm mờ hóa, hệ suy diễn mờ, mạng nơ ron mờ, thuật toán phân cụm mờ. Thiết kế mô hình hệ tư vấn cho bài toán chuẩn đoán bệnh nha khoa. Kết quả thực nghiệm, mô tả dữ liệu thực nghiệm. Phần mềm hỗ trợ chuẩn đoán

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Thúy;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2016)

 • Cơ sở lý thuyết đồ thị, tổng quan về giải thuật di truyền. Bài toán người du lịch. Giải thuật di truyền giải bài toán người du lịch. Nêu dữ liệu, môi trường, kết quả thực nghiệm.